Chọn MENU

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn: 

Dựa trên 3 điểm mạnh nổi bật là lợi thế cốt lõi:

1, Năng lực chuyên môn vượt trội.

2, Môi trường tiếp cận công nghệ mới.

3, Kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm.

Cụ thể: 

1, Năng lực chuyên môn vượt trội: Đôi ngũ kỹ thuật là nhóm thạc sĩ, kỹ sư giỏi chuyên ngành và nhiều năm kinh nghiệm, đã thực hiện nhiều công trình, dự án lớn cho công ty TNHH CĐ TỰ ĐỘNG NHẤT TÍN

2, Môi trường tiếp cận công nghệ mới: Được sự hỗ trợ thiết bị và cập nhật thiết bị mới từ nhiều tập đoàn nổi tiếng thế giới như Mitsubishi, Omron, Siemens,...

3, Kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm: Đôi ngũ kỹ thuật đã có trên 25 năm kinh nghiệm về thi công công trình, lắp đặt, sửa chữa, chế tạo máy...

Hoạt động với tiêu chí “Lấy chữ TÍN để tạo dựng thương hiệu”

Nỗ lực phát triển trở thành một trong những công ty mạnh hàng đầu về thi công các công trình tự động hóa, chế tạo máy và công trình điện công nghiệp, hướng tới phát triển hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy lĩnh vực tự động hóa làm ngành chủ lực, tạo thế mạnh phát triển bền vững.

Sứ mệnh:

Thực hiện những công trình quy mô lớn với công nghệ tự động hóa hiện đại hóa, chất lượng và uy tín mang thương hiệu công ty "Nhất Tín". 

Duy trì niềm tin và sự tín nhiệm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát triển bền vững.

Không ngừng nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật về tự động hóa, chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng đất nước phát triển công nghiệp.

Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý về vật chất và tinh thần đối với nhân viên và các cộng tác, tạo ra giá trị mới cho các cổ đông, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

2. BẢN SẮC VĂN HÓA

• Nguồn nhân lực là thành phần chủ yếu tạo ra các sản phẩm, dịch vụ.

Thực hiện chính sách: “Thu hút và trọng dụng nhân tài”.

• Người lao động tự làm chủ doanh nghiệp, gắn lợi ích cá nhân trong lợi ích tập thể.

• Phát huy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết và đề cao sức mạnh tập thể.

• Tạo môi trường làm việc thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, công bằng.

• Cơ hội chia đều cho mọi người, lợi nhuận hưởng theo năng lực.

• Luôn giữ uy tín để tồn tại, không ngừng đổi mới để phát triển.

• Chất lượng, hiệu quả là tiêu chí để đánh giá năng lực của từng cá nhân và doanh nghiệp.

• Lợi nhuận hợp pháp - đạo đức nghề nghiệp.

• Chia sẻ thành công với cộng đồng.

• Nêu cao tính tự chủ, tự tôn dân tộc.