Chọn MENU

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NHẤT TÍN là đơn vị phát triển giải pháp dẫn đầu thị trường khu vực miền Nam Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật, tự động hóa và chế tạo máy.

Biên soạn và training các khóa học từ cơ bản đến nâng cao theo yêu cầu bất kỳ.

Trong hơn 15 năm qua, Nhất Tín đã xây dựng Hệ sinh thái giá trị với các yếu tố vượt trội về văn hóa, chiến lược, nhân sự, giải pháp, dịch vụ, công nghệ, năng lực cung ứng…

Gia tăng hiệu quả sản xuất cho khách hàng, đối tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đào tạo nghề..

Lĩnh vực hoạt động

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NHẤT TÍN hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và công trình điện, điện tử, cơ khí – tự động hoá, điều khiển, đo lường – lưu trữ, giám sát...

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ chuyên ngành kỹ thuật.- training khóa học theo yêu cầu bất kỳ.