Chọn MENU

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

NGUYÊN VĂN TÂN (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT)

Mr. Thuận: (TPĐT); PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

Mr. Ninh; Mr. Hưng; Mr. Tạo (KT); 

Mr. Đức: (P.GĐ); Mr. Thái (GĐCN), Mr Mạnh (KT)

Mr. Thuyết: (KT_Sửa board); Mr. Quý (KT).

Mr. Th. Minh: (KT_IN); Mr. Cường (IT);