Chọn MENU

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

NGUYÊN VĂN TÂN (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT)

Mr. Thuận: (TPĐT); PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

Mr. Ninh; Mr. Hưng; Mr. Tạo (KT); 

Mr. Đức: (P.GĐ); Mr. Thái (GĐCN), Mr Mạnh (KT)

Mr. Thuyết: (KT_Sửa board); Mr. Quý (KT).

Mr. Th. Minh: (KT_IN); Mr. Cường (IT); 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so (/usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: