Chọn MENU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp hệ Cao đẳng.
  2. Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp hệ Trung cấp.
  3. Chương trình đào tạo nghề kỹ thuật Máy lạnh và Điều hoà không khí hệ Cao đẳng.
  4. Chương trình đào tạo nghề kỹ thuật Máy lạnh và Điều hoà không khí hệ Trung cấp.